El treball que es presentarà a continuació, està centrat en l'àmbit de la Lectura Fàcil, un mètode d'adaptació i redacció de textos que pretén fer més accessible la informació a totes aquelles persones que pateixen dificultats de comprensió lectora ja siguin infants, adults o persones de la tercera edat. El dret a la lectura i a la cultura és un dret del qual hauríem de gaudir totes les persones.

 

Aquest moviment va néixer a Suècia i des de allà es va estendre a molts altres països. Actualment existeix una xarxa internacional de països que es dediquen a aquesta lectura.

 

D'aquesta manera, la Lectura Fàcil va arribar a Espanya on les biblioteques ja gaudeixen de llibres adaptats i on totes aquestes persones que pateixen dificultats de comprensió lectora poden gaudir llegint un llibre fet exclusivament per a ells.

 

Però, desprès d'haver passat per molts països, la Lectura Fàcil no ha arribat a Portugal. El tema del treball, era precisament aquest; saber si la Lectura Fàcil avui en dia ha arribat a Portugal i si està funcionant. Però la resposta a la meva pregunta és totalment negativa; A Portugal, semblant a la lectura Fàcil, només trobem una entitat Portuguesa que es dedica a la simplificació de textos. Aquesta és una empresa que es diu Portuguès Claro i que només simplifica documents, extractes bancaris, factures, etc.. per tant, no es dediquen a l'adaptació de llibres a la Lectura Fàcil.

 

Tot i saber que la Lectura Fàcil no existeix a Portugal, vaig fer una traducció al portuguès i una adaptació en format Lectura Fàcil de tres contes populars catalans amb l'esperança de poder-los moure a Portugal.

 

Aquesta tasca la vaig realitzar amb els següents contes populars catalans: El gegant del Pi, La nit de Sant Joan i El Patufet.

 

Desprès d'haver traduït i adaptat aquests tres contes, vaig elaborar tot un seguit de dibuixos en els qual allò que s'expressa en el text es veu reflectit en el dibuix, aquesta és una de les parts més importants d'un conte perque la il·lustració ajuda a tenir una lectura més amena.

 

Finalment, els vaig recopilar en un sol llibre titulat “Recopilação de contos populares catalães adaptados a Leitura Fácil” que en català vol dir “Recopilació de contes populars catalans adaptats a la Lectura Fàcil”.