El meu treball de recerca de l'any 2013/2014, està basat en l'àmbit de la Lectura Fàcil, una adaptació de textos que te com a finalitat principal proporciona materials simplificats, fàcils i entenedors a totes aquelles persones que pateixen dificultats de comprensió lectora.

 

A finals del curs 2012/2013 vaig haver d'escollir el tema d' aquest treball però no va ser tant fàcil ja que cap tema m'agradava com per fer un treball de recerca com aquest. Desprès de passar per molts temes que no m'acabaven d'agradar, vaig pensar que abans d'escollir un tema seria millor pensar en tot allò que realment m'agrada i en allò que em vull dedicar en un futur.

 

 

D' aquesta manera vaig arribar a la conclusió que allò que vertaderament m' agrada són els infants, aquelles petites personetes que sempre et treuen un somriure. Seguidament vaig decidir fer una traducció al portuguès i adaptació a format Lectura Fàcil de tres contes populars catalans.